موسسه حقوقی صدای حق و حقیقت ایرانیان

موسسه حقوقی صدای حق و حقیقت ایرانیان در سال ۱۳۹۷ جهت آسایش مردم و رسیدگی به پرونده های حقوقی توسط مجرب ترین وکلای کشوری تاسیس شد.

موسسه حقوقی حق و حقیقت ایرانیان

از اهداف این موسسه میتوان موارد ذیل را برشمرد:

  1. ارائه خدمات حقوقی
  2. مشاوره در  مراجع قضائی، اداری، مالی، انتظامی، ثبتی، دادگاه های خانواده، شهرداریها و کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰
  3. مشاوره در دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، مراجع مالیاتی، دیوان عدالت اداری و همچنین اداره کار و امور اجتماعی
  4. وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ظوابط و موازین بین المللی و انجام امور داوری اعم از داخلی و بین المللی
  5. نظارت بر امور قراردادها در قوانین موجود از قبیل پیمانی و غیره با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای خصوصی و دولتی و بنگاه ها
  6. انجام امور مربوط به دعاوی از جمله دعاوی خانوادگی و کیفری
  7. مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی

امید است با تلاش وکلای مجرب این موسسه بتوانیم از حقوق تمامی افراد جامعه به بهترین نحو ممکن دفاع نماییم.